• Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
  • Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
  • Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

Welcome!

Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

Welcome to the official website of the Greek Paediatric Allergy Society.

This website acts both as an information sharing tool for the members of the society as well as a forum for communication with parents who want to learn about children's allergies.

Enjoy our pages!

On November 28-30 2014, the Greek Peadiatric Allergy Society held the "School of Clinical Immunology" in Nafplio.

This educational program was offered to paediatricians or doctors of other specialties and –residents and specialists- and other scientists with an interest in immunology and allergic diseases in children.

Those who attended, acquainted the basic principles of the immunology and understood the immunopathology of allergic diseases in children. There's ambition to be the beginning of a series of courses in immunology beyond the basic information. Cutting-edge knowledge and information for promoting research thinking was provided.

The lectures were given by scientists, who "know" the subject regardless of degree and work space.

 

pdf-icon-24

The educational program of the "School of Clinical Immunology" can be found here.

 

Best Regards,
Costas Priftis
President of the Greek Paediatric Allergy Society