• Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
  • Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
  • Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

Welcome!

Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

Welcome to the official website of the Greek Paediatric Allergy Society.

This website acts both as an information sharing tool for the members of the society as well as a forum for communication with parents who want to learn about children's allergies.

Enjoy our pages!

7th Paediatric Allergy Meeting (Athens-October 2016)

7o_Panellinio-Paidoallergiologiko-Synedrio

Dear Colleages,
We are pleased to invite you to participate in the 7th annual congress of the Greek Pediatric Allergy Society. We aim the congress to be in teresting and informative, as the previous ones.

The program that we present is based on your suggestions. We tried to find the right balance between the new, so-called "state of knowledge" and practical knowledge. We invited renowned speakers from in and outside the country.

We look forward to your active participation, which will contribute to the success of the Congress. We are confident that your expectations will not be disappointed.

To register please click here.

 

Sincerely
The President of the Organizing Committee
Kostas N. Priftis
President of the Greek Paediatric Allergy Society Company

7o_Panellinio-Paidoallergiologiko-Synedrio